Copyright © 2022 Hanny Ebbers (tekst) en Esther van Casteren (illustraties)

Informatiefolder

Download hier de informatiefolder bij het boek.

Colofon

Titel Allemaal mee
Bindwijze Hardcover
ISBN 9789090353609
Druk Eerste druk, 2022
NUR 280, 281
BISAC JUV013090 JUVENILE FICTION/Family/alternative Family
Afmetingen 21x25 cm
Aantal pagina’s 64
Auteur Hanny Ebbers
Illustraties Esther van Casteren
Vormgeving Manon Wentink, Lettergoed
Drukwerk Grafistar

Met dank aan Marja die, met haar liefde voor mensen en taal, van grote betekenis was voor dit boek.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en uitgever.